Kalendář akcí

Webináře :

Dítě/žák se speciálně vzdělávacími potřebami – ADHD a ADD, lektorka Mgr. Jana Tylová - 4.a 5.10.2022 - 15:00-18:30 hod.

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u příspěvkových organizací - 10.10.2022 09:00-14:00 hod.

Jak na kariérové poradenství ve škole - 10 . a12.10.2022 - 14:00-17:30 hod.

Řízení školního stravování- 14.10.2022 - 08:30-11:30 hod., Spotřební koš - 13.10.2022 - 09:00-12:00 hod., Dietní stravování v zařízení školního stravování- 13.10.2022 - 12:30-15:30 hod.

Hudebně-hravá angličtina - 20.10.2022 - 09:00-12:15 hod. – vhodné pro pedagogy MŠ a pedagogy 1. a 2.tř. ZŠ

Pedagogické intervence – její financování a vykazování -11.10.2022 - 14:00 - 17:30 hod., Alternativní zdroje – 4x 45 min. - 21.10.2022 14:00-17:30 hod., Veřejné zakázky ve školství –7.11.2022,

Financování nepedagogické práce – 30.11.2022 - 14:00-17:30 hod., FKSP – 6.12.2022- 14:00-17:30 hod.

SPORTOVNÍ TALENT A MOTIVACE DĚTÍ - 6. a 13.10.2022 dvě odpoledne -15:00 - 18:30 hod. - dva 90minutové bloky s 30minutovou přestávkou

OCHRANA OZNAMOVATELŮ – 25.10.2022 -(09:00-12:15 hod.)

ÚVOD DO HEJNÉHO METODY V PŘEDMATEMATICKÉ VÝCHOVĚ ,realizováno bude v prostředí ZOOM , 31.10. a 1.11.2022 od 15:00 hod.

GRAMOFOMOTORICKÝ KURZ - čj. akreditace: MSMT – MSMT-14498/2022-1-531 , kterého se můžete účastnit 21. a 22.11.2022 nebo 5.a 7.12.2022 / 6x45 min dvě odpoledne 15:00 do 17:45hod. - platforma google meet

Novinky ve školním roce 2022/2023 - 8.11.2022-12:30-14:30 hod.

Seminář ÚVOD DO JÓGY s lektorkou Martinou Wagner -10.10.2022 - Brno, 24.10.2022 – Zlín,

SEZNÁMENÍ S JÓGOU – pokračovací seminář s Martinou Wagner 7.11.2022 - Hodonín, 14.11.2022 - Brno, 21.11.2022 – Zlín – časové rozmezí - 09:00 - 15:00 hod.