Medailonky lektorů

 • PaedDr. Miluše Těthalová

  mili těthalová

  profesionální koučka, lektorka, kariérová poradkyněwww.mt-kouc.cz

  „SVOJI CESTU JSEM NAŠLA PRÁVĚ V KOUČINKU a v kariérovém poradenství. PŘIVEDLY MĚ K NĚMU ZKUŠENOSTI Z RŮZNÝCH ŽIVOTNÍCH ETAP, KTERÉ PROPOJOVAL ZÁJEM O ČLOVĚKA A MEZILIDSKÉ VZTAHY“.

  25 let pracuje s lidmi, 10 let jako redaktorka regionální televize, 7 let se plně věnuje koučování, lektorování a odborným konzultacím, 200 klientů prošlo koučovací metodou, 800 odkoučovaných hodin, 900 hodin lektorských přednášek pro školství, sociální služby, státní sféru i firemní klientelu.

  Desítky seminářů na téma osobní rozvoj, kariérové poradenství, managment, leadership, týmová spolupráce. Taembuildingy ve firemním nebo stylovém prostředí Vinařského domu v Blatnici pod sv. Antonínkem

  Odborné rozhovory.
  Přednášky a koučování na univerzitách (MU, VÚT, UTB).
  Neustále se vzdělávám.
  V současné době absolvuji systemický psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“.
  Absolvovala jsem certifikovaný koučovací výcvik ICF v rozsahu 115 hodin.

 • Bc. Martina Wagner
 • Ing. Petr Vacula
 • Sabina Kozányová
 • Mgr. Jana Tylová
 • Bc. Hana Raiskubová
 • Mgr. Zuzana Šustková
 • Ing. Jozef Studenič
 • Ing. Martin Přibyl, Ph.D., MBA
 • Ivo Macek, Mgr., Ing.
 • JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
 • Mgr. Galina Rucká
 • Dušan Richvalský
 • Pavel Zeman, Radka Šlégrová
 • PhDr. Zdeňka Kárná
 • Ing. Petra Schwarzová
 • Ing. Bc. Lenka Sabelová
 • Ing. Josef Škoda
 • Mgr. Bronislava Soukupová

  Vzdělání:

  • 1992–1996 Gymnázium Hodonín (maturitní zkouška: český jazyk, anglický jazyk, matematika, základy společenských věd)
  • 1997–2001 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, studijní obor učitelství pro 2. stupeň speciálních základních škol a základních škol – speciální pedagogika – matematika (státní závěrečná zkouška: matematika s didaktikou, pedagogická způsobilost, psychopedie, tyflopedie)

  Praxe:

  2001 – dosud učitelka Základní škola a praktická škola, Náměstí B. Martinů 5, Hodonín

  Absolvované kurzy:

  • 2001 Dopravní výchova I. a II. díl

  Osobnostní a sociální výchova v rámci pedagogického projektu „Dokážu to“

  • 2002 Efektivní metody v praxi – jak pracovat se žáky s poruchami učení v matematice

  Rozšířená výchova esteticko – výchovných předmětů a výtvarná dílna

  • 2003 Hrové činnosti v matematice

  Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti

  • 2005 Prevence a řešení šikany

  Aby děti bavila prvouka

  • 2006 Informační gramotnost

  Pedagogické dny tentokrát pro učitele ZŠ (Přátelé angažovaného učení)

  Tvorba a realizace školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

  • 2007 Genetická metoda při výuce čtení
  • 2012 Využití interaktivní tabule ve vyučování

  Průběžné vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s mentálním postižením

  • 2013 Vzdělávání a podpora žáků s autismem a mentálním znevýhodněním

  Obtížné rozhovory

  • 2014 Matematika nás baví

  Začínáme s tabletem – základní funkce a použití

  • 2015 Pracovní dílna
  • 2016 Agrese a její řešení
  • 2017 Agrese a její řešení

  Vzdělávání žáků s autismem v hlavním vzdělávacím proudu

  • 2018 Nebojte se GDPR

  Aktivizační metody a formy práce v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ

  • 2019 Základní školní lyžování

  Psychologické aspekty poruch učení a chování dětí

 • Mgr. Michal Vičar, Ph.D.
 • Jiří Nováček
 • Bc. Michal Švagerka MBA, LL.M.
 • JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D.
 • Mgr. Blanka Kozáková
 • Mgr. Vít Pohanka
 • Ing. Jiří Klíma
 • PhDr. Miluše Sadílková
 • Mgr. Petra Durnová
 • Mgr. Bc. Eliška Wellech
 • Ing. David Janota Ph.D.
 • Mgr. Dagmar Mega
 • Mgr. Michaela Zormanová