Kalendář akcí

Webináře :

SPISOVÁ SLUŽBA V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ V PRAXI ŠKOL, čj. akreditace – MSMT-7572/2021-1-290 - 15.11.2022 13:00 - 16:30hod.

Hudebně-hravá angličtina - 23.11.2022 - 09:00-12:30 hod. – vhodné pro pedagogy MŠ a pedagogy 1. a 2.tř. ZŠ – neakreditováno

ÚVOD DO HEJNÉHO METODY V PŘEDMATEMATICKÉ VÝCHOVĚ – realizováno bude v prostředí ZOOM, v termínu 28.11. a 30.11.2022 od 15:00 hod.

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI ŠKOLSTVÍ, čj. akreditace MSMT-311/2021-1-86 -1.12.2022 9:00 - 14:30 hodin

FKSP – čj. akreditace – MSMT -255/2022-1-79 - 6.12.2022- 14:00-17:30 hod.

Řízení školního stravování  8.12.2022 - 13.30 až 17:00 hod.  – neakreditováno

GRAFOMOTORICKÝ KURZ -čj. akreditace: MSMT – MSMT-14498/2022-1-531–5.a 7.12.2022 / 6x45 min dvě odpoledne 15:00 do 17:45hod. - platforma google meet

 

Možnost přihlášení před odkaz přihlášky na webových stránkách ww.projektovedny.cz