Dítě/žák se speciálně vzdělávacími potřebami – ADHD a ADD

Lektor : Mgr. Jana Tylová – dlouholetý pedagog ve speciální škole, lektorka v oblasti speciální pedagogiky 

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

 

Pojmy ADHD a ADD – nejčastější druhy postižení – 4 hodiny

  • dítě s ADHD - – charakteristika, hlavní znaky
  • dítě se ADD– základní charakteristika

Metody, formy a prostředky práce s dítětem s ADHD a ADD – 4 hodiny

  • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností + příklady
  • rozvoj časoprostorové orientace, samostatnosti, adaptability + příklady
  • strukturované učení – pozitiva a příklady z praxe
  • individuální práce s dítětem – v čem spočívá, jak nepřekročit hranici samostatnosti + příklady
  • podpora motivace dítěte – možnosti podpory, inhibiční metody práce + příklady
  • hodnocení dítěte – možnosti hodnocení + příklady
  • prevence únavy a podpora koncentrace – konkrétní příklady

Cena:  1380, Kč + DPH / osoba