Alternativní zdroje - 4x 45 min.  21.10.2022 14:00-17:30 hod.

Alternativní zdroje - 4x 45 min.

 21.10.2022 14:00-17:30 hod.

Obsah : Ředitelům nestačí pouze dobře hospodařit se svěřenými finančními prostředky, ale je třeba, aby vynakládali úsilí na získání nadnormativních zdrojů financování, které přinesou do rozpočtu peníze „navíc“ pro zatraktivnění a modernizaci výuky.

Proto je nutné vědět, jak realizovat doplňkovou činnost v souladu s legislativou a zásadami zřizovatele, jak získat finanční prostředky z programů EU,jak získat finanční zdroje nad rámec svých nároků pro společné vzdělávání apod.

  1. Zdroje financování škol, jejich dělení a alokace těchto zdrojů.
  2. Doplňková činnost, její možnosti, zásady správné realizace, její benefity a úskalí.
  3. Praktický příklad tvorby směrnice pro doplňkovou činnost.
  4. Tvorba kalkulace a ostatní nezbytná dokumentace.
  5. Ostatní možné zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství a jejich správné použití v souladu s legislativou v ČR.
  6. Aktuální informace k datu semináře.

Lektorka.:Ing. Petra SCHWARZOVÁ – působí ve školství více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích (od roku 2013 jako ředitelka gymnázia). Zároveň se dlouhodobě zabývá lektorskou činností zaměřenou na financování škol, projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Je autorkou řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství. 

 Cena : 600,-Kč + DPH / osobu

Možnost přihlášení přes odkaz https://projektovedny.cz/index.php/prihlaska