JAK NA KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ VE ŠKOLE – webinář – 20. a 21.6.2023

JAK NA KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ VE ŠKOLE – webinář

- čj. akreditace – MSMT-14498/2022-1-531, který bude realizován 20. a 21.6.2023 - 14:00-15:30 a 16:00-17:30 hod. v prostředí google meet.

Možno realizovat v rámci OPJAK.

 

Cílová skupina: vedoucí pedagogičtí pracovníci, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, pedagogové SOŠ a SOU, pedagogové VOŠ, učitelé gymnázií

Obsah:

Účastníci se seznámí s vývojem trhu práce, na co se zaměřit při výběru střední/vysoké školy. Uplatnitelnost na trhu práce. Díky interaktivním a kreativním technikám se seznámí, jak pracovat se žáky projektově a zážitkově

Trh práce, výběr střední školy/vysoké školy, na co se zaměřit a co pohlídat, vývoj trhu práce a současné trendy. Typy profesní orientace podle Hollanda. Interaktivní skupinová technika vycházející z typologie amerického psychologa Johna Lewise Hollanda.

Zájmová orientace žáka má svou prokazatelnou prognostickou hodnotu pro průběh jeho kariérního vývoje, přestože většina zejména studijně orientovaných žáků je schopna si zvolit pod vedením rodičů přiměřený směr své profesní přípravy naprosto samostatně a bez předchozí poradenské konzultace. Kreativní techniky na téma sebepoznání. Celý seminář je postaven na aktivním přístupu všech účastníků.

Lektor: PaedDr. Miluše Těthalová

Mnohaleté zkušenosti z HR, koučinku a lektorování. Spolupracuje dlouhodobě s učiteli na ZŠ a SŠ. Jako kouč a lektor je zapojena v projektech Jihomoravského kraje (KaPoDaV, IKAP II). Externě spolupracuje s Mendelovou univerzitou. V současné době dokončuje pětiletý výcvik systemické psychoterapie. Od roku 2018 – dosud JCMM z. s. p. o. - kariérový poradce, lektor

Zajišťuje individuální kariérové poradenství. Podílí se na přípravě a lektorování programů zaměřených na orientaci ve světě práce. Jako kouč a lektor specialista jsem zapojena v projektech Jihomoravského kraje. (KaPoDaV a IKAP II).

V rámci vykazování OPJAK, nezapomeňte na print scr. Pro vydání osvědčení je potřeba 100 % tní účast.

Cena : 1800,-Kč + DPH/ osobu

Možnost přihlášení - odkaz přihláška www.projektovedny.cz