Pedagogické intervence – její financování a vykazování  realizováno 11.10.2022 - 14:00 - 17:30 hod.

Pedagogické intervence – její financování a vykazování 

realizováno 11.10.2022 - 14:00 - 17:30 hod.

Lektorka.:Ing. Petra SCHWARZOVÁ – působí ve školství více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích (od roku 2013 jako ředitelka gymnázia). Zároveň se dlouhodobě zabývá lektorskou činností zaměřenou na financování škol, projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul Financování školy profesního vzdělávání MBA. Je autorkou řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.
 
Obsah : Od 1. 2. 2021 došlo v oblasti poskytování pedagogické intervence k zásadním změnám, což se odrazilo i ve financování. Změna se dotkla i vykazování pedagogické intervence ve výkaze P1c-01, který je stěžejním pro získání finančních prostředků pro každou škol.
Program:
1. Poskytování pedagogické intervence do 31. 1. 2021 a od 1. 2. 2021 (financování, vykazování, přechod na nový režim …)
2. Legislativní rámec pro nový způsob financování a vykazování pedagogické intervence
3. Zdroje pro financování pedagogické intervence (do 31. 1. 2021 a od 1. 2. 2021)
4. Odměňování pedagogů za pedagogickou intervenci (do 31. 1. 2021 a od 1. 2. 2021)
5. Vykazování pedagogické intervence v P1c-01
6. Aktuální informace a dotazy
 
Cena : 600,-Kč+ DPH/osobu
 
Webinář bude realizován v prostředí google meetu.
 
Možnost přihlášení - odkaz přihláška -