Přechod ze spisové služby v listinné podobě na elektronický systém spisové služby v praxi škol - webinář - 19.6.2023

Přechod ze spisové služby v listinné podobě na elektronický systém spisové služby v praxi škol - webinář

č.j. akreditace : MSMT- 8509/2023-1-351

realizováno 19.6.2023- 09:00 - 12:30 hod.

Seminář je určen školám a školským zařízením. Výstupem webináře je prezentace lektorky a nahrávka.

Cílem semináře je porovnání listinné a elektronické spisové služby na konkrétních úkonech, nastínění hlavních chyb škol a případných problémů při přechodu na elektronický systém spisové služby (ESSL) jakožto splnění povinnosti vyplývající z platné legislativy v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

Obsah webináře:

1.část - 90 minut

     Legislativa - seznámení s aktuální  legislativou i souvisejícími předpisy, povinnosti veřejnoprávních původců dokumentů dle zákona.

       Hostování ESSL.

      Tvorba spisových řádů: revize a úprava směrnice při přechodu na ESSL.

   Porovnání digitálních a listinných dokumentů: příjem, podepisování, odesílání dokumentů prostřednictvím datové schránky a emailu.

      Konverze dokumentů.

      Originál, stejnopis, druhopis – vysvětlení pojmů a jejich využití v praxi.

2.část - 90 minut

      Evidence dokumentů.

   Označení dokumentů – číslo jednací, číslo ze samostatné evidence dokumentů, jednoznačný identifikátor ESSL.

      Vyřizování dokumentů – tvorba spisu.

      Uzavírání spisu v ESSL.

   Ukládání dokumentů v příručních registraturách, spisovnách a elektronických spisovnách.

   Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání dokumentů vybraných za archiválie do péče archivů – specifika skartačního řízení u dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby a ostatních dokumentů v digitální podobě, příprava jeho realizace.

      Kontroly, metodické dohlídky.

Lektorka: Mgr. Galina Rucká – ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, archivářka a historička

Cena 500,-Kč+ DPH/osobu

Možnost přihlášení - odkaz přihláška www.projektovedny.cz