Finanční řízení školy aktuálně - 29.9.2022

Finanční řízení školy aktuálně  - 29.9.2022 - 14:00- 17:30 hod.

V současné době je pro každého ředitele správné hospodaření s finančními zdroji jednou z nejdůležitějších otázek. Cílem webináře je poskytnout účastníkům komplexní potřebné informace pro správné financování škol (mateřských, základních a středních) a školských zařízení (školních družin, školního klubu, školní jídelny), zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Na webináři se na praktických příkladech naučíte pracovat s PHmax, správně vyplnit výkaz P1c -01, ale i vypočítat normativy na nepedagogy. Novinkou je i správné odměňování a vykazování pedagogické intervence od 1. 2. 2021.

1.         Právní předpisy související se změnou financování regionálního školství

 2.         Co přináší změna financování a jak je to provedeno

a.         postup financování pedagogické práce

b.         výkaz P1c - 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů a ostatní výkazy ovlivňující financování, chyby ve výkazech a jak je řešit

c.         vykazování pedagogické intervence v souvislosti s odměňováním

3.         PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole

a.         základní pravidla pro výpočet PHmax

b.         praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, ŠŠ) a školských zařízení (ŠD)

c.         možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax

4.         Jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky (skutečná výše, normativy)

a.         nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)

b.         nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)

5.         Způsob financování nepedagogické práce

a.         postup rozepisování a způsob výpočtu

b.         praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ, kombinovaná MŠ a ZŠ

6.         K čemu by měla sloužit rezerva

7.         Aktuality a dotazy

 

Lektorka.:Ing. Petra SCHWARZOVÁ – působí ve školství více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích (od roku 2013 jako ředitelka gymnázia). Zároveň se dlouhodobě zabývá lektorskou činností zaměřenou na financování škol, projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Je autorkou řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství. 

Cena : 700,-Kč + DPH / osobu

Webinář bude realizován v prostředí google meetu.

Možnost přihlášení - odkaz přihlášky

https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska