Dietní stravování v zařízení školního stravování - 13.10.2022 - 12:30-15:30 hod.

Dietní stravování v zařízení školního stravování

realizováno 13.10.2022 - 12:30-15:30 hod.

Obsah programu :

Podrobné seznámení s problematikou dietní stravy a dietním systémem v ČR.

Dietní stravování ve školní jídelně podle platné legislativy, vyhlášky o školním stravování a Metodického doporučení MŠMT.

  • Problematika donášení dietní stravy rodiči.
  • Správná výrobní praxe při výrobě diet a zajištění bezpečné dietní stravy.
  • Normování a receptury.
  • Diety z doporučení bezlepkové a šetřící – podrobný rozbor diet.
  • Další diety, které se mohou vyskytnout ve školním stravování – diabetická, bezezbytková, jaterní a alergie na potraviny.

Obsah

Základy výživy – stručný přehled základních pojmů a souvislostí z oblasti výživy, zejména pak orientované na děti a studenty.

Co je dieta a náš dietní systém – základní popis dietního systému zavedeného v ČR a jeho aplikace ve zdravotnických zařízeních. Vysvětlení souvislosti mezi dietním systémem v nemocnicích a školských zařízeních.

Nutriční terapeut – co to znamená, jak vybrat, jak vypadá registrace, jací nutriční terapeuti mohou dle zákona v zařízení školního stravování nastavovat systém dietní výživy

Dietní stravování dle vyhlášky – podrobný rozklad vyhlášky č- 107/2005 Sb., v platném znění, zaměřeno na části, které ošetřují dietní stravování

Změna vyhlášky 17/2015 – důsledky změny v postupech zavádění dietního stravování

Doporučení MŠMT – uvedení znění doporučení k dietnímu stravování s komentářem pro aplikace do praxe.

Donášení dietní stravy rodiči – uvedení dokumentu hlavního hygienika k této problematice, praktické návody na aplikaci do praxe.

Příklad ze Slovenska

Správná výrobní praxe aneb co si připravit než pozvete nutriční

Normování a receptury – návod, jak postupovat v rámci platné legislativy a dostupných materiálů pro dietní stravování.

Diety z doporučení: bezlepková a šetřící

Další diety – diabetická, bezezbytková, jaterní

Alergie – jak postupovat z hlediska dietního stravování

Vzdělávací cíl: Cílem tohoto programu je dopodrobna seznámit pracovníky škol s problematikou dietního stravování ve školní jídelně.Podrobně popsat problematiku dietní stravy a její implementace do školního stravování. V programu jsou detailně rozebrány jednotlivé paragrafy příslušné vyhlášky a MD MŠMT. Dále program přináší podrobný popis nejdůležitějších diet a postupy, jak zavést do školního stravování.

Specifický cíl : Specifickým cílem tohoto programu je vysvětlení celé problematiky dietního stravování, aby se v co největší míře aplikovalo do stávajícího školního stravování. To by mělo umožnit dětem se specifickými nároky na stravování integraci do systému školního stravování.

Cena 600,-Kč + DPH / osobu

 

 Přihlásit se můžete prostřednictvím online přihlášky:

https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska