JAK NA KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ VE ŠKOLE - webinář -10. a 12.10.2022

JAK NA KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ VE ŠKOLE

čj.akreditace - MSMT-14498/2022-1-231 -  (8x45 minut)

realizováno 10. a 12.října 2022  - dvě odpoledne 14:00 -17:30 hod.

v blocích 90 min.výuky, 30 min. přestávky - bloky 14:00-15:30, 16:00-17:30 hod.

Cílová skupina : ředitelé škol a školských zařízení, učitel – metodik prevence ,výchovní poradci, učitel praktického vyučování, učitelé 2.stupně ZŠ,  učitelé speciálních škol,  učitelé SOŠ a SOS, učitelé VOŠ , učitelé gymnázií

Webinář bude realizován přes platformu google meet.

Obsah: 

Účastníci se seznámí s vývojem trhu práce, na co se zaměřit při výběru střední/vysoké školy. Uplatnitelnost na trhu práce. 

Trh práce, výběr střední školy/vysoké školy, na co se zaměřit a co pohlídat, vývoj trhu práce a současné trendy.

Zájmová orientace žáka má svou prokazatelnou prognostickou hodnotu pro průběh jeho kariérního vývoje, přestože většina zejména studijně orientovaných žáků je schopna si zvolit pod vedením rodičů přiměřený směr své profesní přípravy naprosto samostatně a bez předchozí poradenské konzultace.

Kreativní techniky na téma sebepoznání. Celý webinář je postaven na aktivním přístupu všech účastníků.

Lektor :PaedDr. Miluše Těthalová

Mnohaleté zkušenosti z HR, koučinku a lektorování. Spolupracuje dlouhodobě s učiteli na ZŠ a SŠ. Jako kouč a lektor je zapojena v projektech Jihomoravského kraje (KaPoDaV, IKAP II). Externě spolupracuje s Mendelovou univerzitou. V současné době dokončuje pětiletý výcvik systemické psychoterapie.Od roku 2018 – dosud JCMM z. s. p. o. - kariérový poradce, lektor

Zajišťuje individuální kariérové poradenství. Podílí se na přípravě a lektorování programů zaměřených na orientaci ve světě práce. Jako kouč a lektor specialista jsem zapojena v projektech Jihomoravského kraje. (KaPoDaV a IKAP II).

 

Webinář bude realizován v prostředí google meetu.

 Podmínkou vydání osvědčení je 100% tní účast.

 

Cena 1800,- Kč + DPH

 

Možnost přihlášení - odkaz přihláška - 

https://www.education-inspiration.com