Realizováno - 4.a 5.10.2022 - 15:00-16:30 hod. a 17:00-18:30 hod.

Lektor : Mgr. Jana Tylová – dlouholetý pedagog ve speciální škole, lektorka v oblasti speciální pedagogiky 

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

 

Pojmy ADHD a ADD – nejčastější druhy postižení – 4 hodiny

  • dítě s ADHD - – charakteristika, hlavní znaky
  • dítě se ADD– základní charakteristika

Metody, formy a prostředky práce s dítětem s ADHD a ADD – 4 hodiny

  • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností + příklady
  • rozvoj časoprostorové orientace, samostatnosti, adaptability + příklady
  • strukturované učení – pozitiva a příklady z praxe
  • individuální práce s dítětem – v čem spočívá, jak nepřekročit hranici samostatnosti + příklady
  • podpora motivace dítěte – možnosti podpory, inhibiční metody práce + příklady
  • hodnocení dítěte – možnosti hodnocení + příklady
  • prevence únavy a podpora koncentrace – konkrétní příklady

Cena:  1380, Kč + DPH / osoba

 

Obsah: Webinář představí ucelený přehled základní dokumentace, kterou má každá škola mít, s důrazem a nezbytné náležitosti hlavních dokumentů. Představí také nejčastější chyby, které se v těchto dokumentech vyskytují. Blíže se podíváme na školní řád, vnitřní řády (školní družina, jídelny), vzdělávací programy, preventivní program či koncepci školy. 

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Wellech – advokátka, lektorka, poradce pro školy a školská zařízení, autorka a spoluautorka publikací k novému občanskému zákoníku.

Cena: 400 Kč + DPH

Obsah: Webinář se zaměří na problematiku kontrol České školní inspekce, a to převážně na chyby, se kterými se inspektoři ve škole setkávají. Kromě samotného představení problematických oblastí bude v průběhu přiblíženo, jak je možné chybám předcházet. K dispozici bude jako výstup prezentace i nahrávka webináře.

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Wellech – advokátka, lektorka, poradce pro školy a školská zařízení, autorka a spoluautorka publikací k novému občanskému zákoníku.

Cena: 400 Kč + DPH