SEZNÁMENÍ S JÓGOU- pokračovací seminář s Martinou Wagner

7.11.2022 - Hodonín, 14.11.2022 - Brno, 21.11.2022  - Zlín

časové rozmezí - 09:00 - 15:00 hod. 
Cílová skupina: pedagogové MŠ, pedagogy 1. st. ZŠ, ředitele škol, pedagogy volného času, vychovatele školských zařízení, asistenty pedagoga, učitele speciálních škol


Obsah:
1.Zopakování základních pojmů z jógy
2. Správné provedení ásan pro děti – nácvik techniky a navádění do pozice
3. Tvorba jógové chvilky – inspirace a vzájemná výměna zkušeností z vlastní realizace při práci s dětmi
4. Relaxační techniky a jógové hry pro nejmenší


Cena 1450,-Kč +DPH / osobu

Každý účastník obdrží tištěný materiál s užitečnými informacemi.  S SEBOU: oblečení vhodné na jógu, přezůvky, jógovou podložku

V rámci semináře bude potřeba podepsat čestné prohlášení dle aktuálních epidemiologických pokynů.

Přihlásit se můžete prostřednictvím online přihlášky:

https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska

Seminář ÚVOD DO JÓGY s lektorkou Martinou Wagner -http://yogatina.sk

 realizováno 3.10.2022 - Hodonín,10.10.2022 - Brno, 24.10.2022 - Zlín

Seminář je akreditován MŠMT. Akreditováno je pro pedagogy MŠ, pedagogy 1. st. ZŠ, ředitele škol, pedagogy volného času, vychovatele školských zařízení, asistenty pedagoga, učitele speciálních škol. č.j. akreditace – MSMT-10913/2020-3-309.

PROGRAM:

Blok 1      

1.   Úvod do stručné historie jógy 

 2.   Základní pozice ve vztahu k vývojové kineziologii 

 3.   Ásany a další principy jógy 

 4.   Dech a jeho účinky na naše tělo

 Blok 2   

 1.   Jóga pro děti a její význam 

 2.   Ásany a pozice vhodné pro děti

 3.   Ukázková lekce jógy pro děti 

4.   Zdroje inspirace, knihy a pomůcky

 

Každý účastník obdrží tištěný materiál s užitečnými informacemi.  S SEBOU: oblečení vhodné na jógu, přezůvky, jógovou podložku

V rámci semináře bude potřeba podepsat čestné prohlášení dle aktuálních epidemiologických pokynů.

 

CENA: 1800,-Kč + DPH

Počet účastníků je omezen.

 

 Přihlásit se můžete prostřednictvím online přihlášky:

https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska

 

SPORTOVNÍ TALENT A MOTIVACE DĚTÍ - 20. a 22.9.2022 dvě odpoledne -15:00 - 18:30 hod. 

 dva 90ti minutové bloky s 30ti minutovou přestávkou

Lektor: Mgr. Michal Vičar, Ph.D. - odborný asistent na FTK UPOL, Olomouc, Web: www.michalvicar.cz

Vzdělání

2011–2017: Doktorské studium, obor sportovní psychologie, Katedra aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Ph.D.

2007–2011: Studium oboru Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Mgr.

2004–2007: Studium oboru Psychologie – Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Bc.

Vzdělávací  cíl: Cílem kurzu je vybavit účastníky informacemi ohledně práce s pohybovým potenciálem dětí, a budování motivace k pohybu. Účastníci si osvojí základní kompetence v identifikaci, rozvoji a práci s pohybovým potenciálem žáků. Porozumí komplexnímu přístupu ke sportovnímu talentu. Pochopí základním principům fungování motivace k pohybu. Získané poznatky následně mohou uplatnit jak v práci se svými žáky v hodinách TV, tak i v případné trenérské praxi.

Podrobný obsah webináře: 

Co je to sportovní talent a jak jej poznat

a. Vymezení sportovní talentu. b. Dynamické x stabilní pojetí sportovního talentu. c.Vlohy, schopnosti, dovednosti. d. Typy sportovního talentu. e.Vrcholný výkon x radost z pohybu a amatérského sportu. f. Metody rozpoznání sportovního talentu. g. Zásady pro správnou identifikaci sportovního talentu

Jak rozvíjet talent u dětí a (nechtěná) raná specializace

a. Metod práce pro rozvoj talentu dětí. b. Dynamika rozvoje schopností. c. Genetické vlivy x vlivy prostředí (rodina, učitel, klub, trenér). d. Modely rozvoje pohybového potenciálu dětí. e.Tělesně pohybová inteligence. f. Trénink všestrannosti. g. Výhody a nevýhody specializace. h. Ambice trenéra, rodiče, učitele a jejich dopad na dítě.

Principy fungování motivace k pohybu u dětí a její rozvoj 

a.Struktura motivace. b. Základní přístupy k motivaci dětí k pohybu. c. Flow. d.Aspirace a aspirační úroveň a jejich dopad na motivaci. e. Úspěch x neúspěch a jejich dopad na motivaci f.Odměna a trest a jejich dopad na motivaci. g. Stanovování cílů. h. Potřeba sebeurčení. i.Promyšlená hra a promyšlený trénink dovedností jako nástroj pro budování motivace

Psychické vlastnosti nutné k rozvoji excellence a etika práce

a. Psychika a její dopad na rozvoj potenciálu dítěte. b.Základní psychické vlastnosti – sebedůvěra, zvládání stresu, koncentrace, imaginace,   seberegulace. c. Základní východiska a principy pro etickou práci se sportovním talentem d. Úskalí a nebezpečí spojené s identifikací a rozvojem sportovního talentu  dítěte.

Cena: 1.500,- Kč + DPH / osobu.

Přihláška přes odkaz : https://projektovedny.cz/index.php/prihlaska

 Webinář s otevřeným termínem