Osobnost trenéra a její dopad na svěřence

 V rámci programu se budeme zabývat následujícími tématy:

1. Osobnostní vlastnosti trenéra (45 min)

Vhodné x limitující vlastnosti trenéra : Vybrané vlastnosti trenéra (autorita, spravedlivost, vzorovost, Druhy osobnostních vlastností, Měnitelnost x vrozenost psychických vlastností

2.Rozvoj osobnostních vlastností trenéra (45 min)

Sebepojetí – ideální x reálné já, Silné stránky, slabiny, prostory pro rozvoj,Cesty rozvoje a trenérský styl, Role trenéra v kontextu věku svěřence

 Ceně: 500,-Kč + DPH/osobu