Psychické vlastnosti nutné k rozvoji excellence

 V rámci programu se budeme zabývat následujícími tématy:

Psychické vlastnosti a sport – (60 min.)

 • Hlava versus tělo
 • Rysy, schopnosti, dovednosti, temperament
 • Psychické vlastnosti nutné pro rozvoj excelence
 • Mentální trénink
 • Sportovní psycholog vs mentální kouč vs trenér

Vybrané psychické vlastnosti a možnosti jejich rozvoje –( 60 min.)

 • Sebedůvěra
 • Aktivace
 • Relaxace
 • Imaginace
 • Stanovování cílů
 • Stres
 • Zaměření pozornosti a opětovné zaměření pozornosti
 • Odhodlání

 

Ceně: 500,-Kč + DPH/osobu

Lektor: Mgr. Michal Vičar, Ph.D. - odborný asistent na FTK UPOL, Olomouc, web: www.michalvicar.cz

Vzdělání

2011–2017: Doktorské studium, obor sportovní psychologie, Katedra aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Ph.D.

2007–2011: Studium oboru Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Mgr.

2004–2007: Studium oboru Psychologie – Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Bc.