Čj. akreditace MSMT-7572/2021-1-290

Lektorkou je : JUDr Ing Magda Janotová, LL.M. právnička a lektorka s mnohaletou praxí zejména v oblasti pracovního a korporátního práva a závazkových vztahů

GDPR PRO ŠKOLY – seminář i webinář Cílem tohoto semináře je napomoci školám a školským zařízením v úspěšné implementaci ochrany osobních údajů tak, aby jejich procesy plně vyhovovaly GDPR, tedy například aby osobní údaje dětí, zákonných zástupců, příp. třetích osob a pracovníků škol byly shromažďovány zákonným způsobem v nezbytně nutném rozsahu a dle zásad GDPR. Tento seminář Vás rovněž upozorní na možná rizika plynoucí z nesprávného zavádění GDPR. Důležitým bodem je seznámení se s průběhem dosavadních kontrol a s návrhem opatření s cílem minimalizace možných finančních postihů.

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE : Základní údaje o GDPR, zásady, klíčové pojmy, Zpracovávání osobních údajů (citlivých osobních údajů) v prostředí školství, Povinnosti správců, zpracovatelé, úprava smluvních podmínek, Subjekty údajů a jejich práva., Zabezpečení osobních údajů, oznamování bezpečnostních incidentů, vnitřní procesy, Funkce pověřence na ochranu osobních údajů a jak Vám může pomoci, Praktická doporučení., Výsledky provedených kontrol ÚOOÚ, Závěr, diskuse

Cena: 1.800 Kč + DPH