PRACOVNÍ PRÁVO Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE seminář i webinář

Zaměstnavatelé mají z pohledu pracovního práva řadu povinností. Zákoník práce však v mnoha případech podrobnější úpravu některých ustanovení neobsahuje, a je proto nutné znát soudní rozhodnutí týkající se dané oblasti. Z tohoto důvodu jsme pro vás připravili seminář, ve kterém získáte
ucelený přehled o pracovněprávní legislativě, seznámíte se s nejčastějšími chybami, kterých se zaměstnavatelé v pracovněprávních vztazích dopouštějí a budete schopni zabránit sankcím jak ze strany samotných zaměstnanců, tak i kontrolních orgánů. Kromě informací o podstatných tématech pracovněprávních vztahů se rovněž seznámíte s nejnovější judikaturou (k datu konání kurzu).

Obsah semináře:
• vznik pracovního poměru (požadavky občanského zákoníku na smlouvy a dohody, souběh funkcí, pravomoc statutárního orgánu, dohoda o srážkách ze mzdy, pracovní náplň),
• flexibilní formy zaměstnávání,
• odměňování a bonusy včetně otázek nerovnosti a diskriminace v odměňování,
• mzdový výměr a dohoda o mzdě,
• „sick days“,
• práce přesčas,
• právní úprava dovolené (počítání na hodiny, převedení a krácení dovolené, zkrácení doby pro oznámení),
• odpovědnost za škodu včetně nároků z bossingu zaměstnance či odpovědnosti zaměstnance za schodek,
• započtení na mzdu (náhrada škody),
• nejnovější rozhodnutí v oblasti skončení pracovního poměru - nadbytečnost zaměstnance jako důvod pro výpověď z pracovního poměru, zdravotní důvody, porušení pracovních povinností a posuzování jeho intenzity,
• doručování v pracovněprávních vztazích,
• audiovizuální záznam jako důkazy v pracovněprávních sporech
• využívání internetu a telefonu k soukromým účelům, mobil na pracovišti
• konkurenční doložka a její úskalí
• nelegální zaměstnávání a zastřené agenturní zaměstnávání
• informace o právech a povinnostech zaměstnavatelů s ohledem na omezení provozu a ekonomické dopady v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2.
• diskuze, dotazy.

Cena: 1.800 Kč + DPH