KUPNÍ SMLOUVA V NOZ – seminář i webinář

Obsah: Cílem semináře je provést účastníky právní úpravou kupní smlouvy a jejími praktickými i výkladovými úskalími, s poznatky nabytými za dobu účinnosti NOZ, s prvními zkušenostmi s rozhodovací praxí i momentálním stavem odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení. Na tomto semináři získáte detailní rozbor právní úpravy v dané oblasti, praktické příklady a doporučení z obchodní smluvní praxe, seznámíte se s problémovými okruhy při sjednávání kupní smlouvy s možnostmi jejich řešení, jaké jsou možnosti a meze právní úpravy a jak problémy předem ve smlouvě minimalizovat.

Cena: 1.800 Kč + DPH