SMLOUVA O DÍLO seminář i webinář

Obsah: Smlouva o dílo je pravděpodobně nejvyužívanějším a nejvíce frekventovaným instrumentem právní praxe. Zároveň také ale platí, že se stává často předmětem relativně širokého počtu soudních i rozhodčích sporů – ačkoliv to na první pohled není patrné, vytvořit dobrou smlouvu o dílo není vůbec jednoduchá záležitost.

Náš nový seminář je právě z tohoto důvodu věnován komplexnímu výkladu této právní úpravy vztahů v občanském zákoníku. Dozvíte se praktické informace, které je vhodné mít na paměti při tvorbě, uzavírání a realizaci smluv o dílo včetně postupů při provádění díla či následných reklamacích, a to jak z pohledu objednatele, tak i zhotovitele.

Cena: 1.800 Kč + DPH