SOUHRNNÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE – webinář

č.j. akreditace MSMT-311/2021-1-86 

Obsah:

základní přehled změn přijatých zákonem č. 285/2020 Sb., efektivní rozvrhování pracovní doby (evidence pracovní doby), přesčasy, náhrada škody v pracovněprávních vztazích, praktická výuka z pohledu odpovědnostních vztahů (úrazy studentů), potvrzení o zaměstnání, pracovní volno související s akcí pro děti a mládež, dovolená, sdílené pracovní místo 

Lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Cena 1200,-Kč + DPH