Osobnost trenéra a její dopad na svěřence

realizováno 18. 2 2022 - 14:00 – 15.30 hod.

V rámci programu se budeme zabývat následujícími tématy:

1. Osobnostní vlastnosti trenéra (45 min)

  1. Vhodné x limitující vlastnosti trenéra
  2. Vybrané vlastnosti trenéra (autorita, spravedlivost, vzorovost,)
  3. Druhy osobnostních vlastností
  4. Měnitelnost x vrozenost psychických vlastností

      2.  Rozvoj osobnostních vlastností trenéra (45 min)

  1. Sebepojetí – ideální x reálné já
  2. Silné stránky, slabiny, prostory pro rozvoj
  3. Cesty rozvoje a trenérský styl
  4. Role trenéra v kontextu věku svěřence

Pozn. Akreditace MŠMT u webináře může být udělena až od 4 hodin délky webináře.

Lektor: Mgr. Michal Vičar, Ph.D. - odborný asistent na FTK UPOL, Olomouc, web: www.michalvicar.cz

Vzdělání

2011–2017: Doktorské studium, obor sportovní psychologie, Katedra aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Ph.D.

2007–2011: Studium oboru Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Mgr.

2004–2007: Studium oboru Psychologie – Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Bc.

Ceně: 500,-Kč + DPH/osobu

Možnost přihlášení přes odkaz přihláška:https://projektovedny.cz/index.php/prihlaska

Účastníkům k dispozici nahrávka webináře.

Úvod do práce s Outlookem

Co je účet

Základní ovládání, Doručená pošta a práce se zprávami, Adresář, kontakty

Formátování, Vložení objektů do zprávy, Důležitost a příznak zprávy

Řazení, seskupování a filtrování zpráv, Pravidla, automatické odpovědi, Kontakty

Poznámky ,Úkoly, Kalendář

Cena: 1800,- Kč+ DPH/ osobu

 

Lektor   Ing. David Janota, Ph.D. 

David Janota získal zkušenosti jako vývojář softwaru v několika českých a německých společnostech, ve firmě Honeywell obdržel v roce 2003 cenu Technical Achievement. V roce 2004 získal doktorát v oboru technická kybernetika a od roku 2005 pracuje jako ředitel QA a bezpečnosti ve společnosti CN Group, zároveň je ředitelem její zlínské pobočky. Je také členem lokálního výboru mezinárodní organizace ISTQB a akreditovaným školitelem, mimo jiné je spoluautorem všech českých překladů učebních osnov a slovníků této organizace. Lektorské činnosti se věnuje od roku 1995 zejména v oblasti programování a testování softwaru.

Základní ovládání , Tvorba tabulky, Formátování

Tvorba grafu, Funkce, vzorce a odkazování, Filtrování, seřazení, tisk

Cena: 1800,- Kč+ DPH/ osobu

 

Lektor   Ing. David Janota, Ph.D. 

David Janota získal zkušenosti jako vývojář softwaru v několika českých a německých společnostech, ve firmě Honeywell obdržel v roce 2003 cenu Technical Achievement. V roce 2004 získal doktorát v oboru technická kybernetika a od roku 2005 pracuje jako ředitel QA a bezpečnosti ve společnosti CN Group, zároveň je ředitelem její zlínské pobočky. Je také členem lokálního výboru mezinárodní organizace ISTQB a akreditovaným školitelem, mimo jiné je spoluautorem všech českých překladů učebních osnov a slovníků této organizace. Lektorské činnosti se věnuje od roku 1995 zejména v oblasti programování a testování softwaru.

Základní práce s daty – hodnoty, vzorce, index, odkazy, formáty buněk, Rozšířené filtrování, Funkce, Logické podmínky a funkce, Analýza dat, Import dat, Úvod do maker a VBA

Cena: 1800,- Kč+ DPH/ osobu

 

Lektor   Ing. David Janota, Ph.D. 

David Janota získal zkušenosti jako vývojář softwaru v několika českých a německých společnostech, ve firmě Honeywell obdržel v roce 2003 cenu Technical Achievement. V roce 2004 získal doktorát v oboru technická kybernetika a od roku 2005 pracuje jako ředitel QA a bezpečnosti ve společnosti CN Group, zároveň je ředitelem její zlínské pobočky. Je také členem lokálního výboru mezinárodní organizace ISTQB a akreditovaným školitelem, mimo jiné je spoluautorem všech českých překladů učebních osnov a slovníků této organizace. Lektorské činnosti se věnuje od roku 1995 zejména v oblasti programování a testování softwaru.