ZÁKLADY TESTOVÁNÍ SOFTWARU

Základní pojmy, Testovací principy, Testování jako součást životního cyklu vývoje softwaru

Úrovně a typy testování, Statické testování, Základy návrhu testů (třídy ekvivalence, rozhodovací tabulky)

Dokumentace pro testování, Reportování defektů, Nástroje a software pro testování

Psychologické a komunikační aspekty testování

Cena: 2000,- Kč+ DPH/ osobu

 

Lektor   Ing. David Janota, Ph.D. 

David Janota získal zkušenosti jako vývojář softwaru v několika českých a německých společnostech, ve firmě Honeywell obdržel v roce 2003 cenu Technical Achievement. V roce 2004 získal doktorát v oboru technická kybernetika a od roku 2005 pracuje jako ředitel QA a bezpečnosti ve společnosti CN Group, zároveň je ředitelem její zlínské pobočky. Je také členem lokálního výboru mezinárodní organizace ISTQB a akreditovaným školitelem, mimo jiné je spoluautorem všech českých překladů učebních osnov a slovníků této organizace. Lektorské činnosti se věnuje od roku 1995 zejména v oblasti programování a testování softwaru.