Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2022 v příkladech - 23.9.2022 - 09:00-14:00 hod.

Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2022 v příkladech 

realizováno    23.9.2022 - 09:00-14:00 hod.

Obsah : 

Rekapitulace změn předpisů v r. 2021 a seznámení se změnami předpisů platnými pro r. 2022

 Konkrétní příklady účtování rozvážných a výsledkových operací

Stálá aktiva ,Oběžná aktiva – konkrétní příklady účtování, Vlastní zdroje, Závazky, Náklady, Výnosy

Vnitroorganizační účetnictví, Podrozvahové účty

Souhrnné příklady účtování hmotného a nehmotného majetku

Souhrnné příklady účtování o peněžních fondech

Souhrnné příklady účtování o transferech

Souhrnné příklady účtování o zásobách

Souhrnné příklady účtování o inventarizačních rozdílech

Souhrnné příklady účtování uzávěrkových operací

 

Lektorka : Ing. Hana Juráňová působí jako daňová poradkyně, auditorka a ředitelka společnosti Finaudit s.r.o. Olomouc. Je členkou sekce pro neziskové organizace při komoře daňových poradců a dlouhodobě se věnuje metodické pomoci klientům z podnikatelské oblasti a územně samosprávným celkům. Je autorkou publikace Inventarizace ve veřejné správě

 

Cena : 1936,-Kč vč. DPH/ osobu

 

Realizováno prostřednictvím platformy google meet.

Neakreditováno.

 

Možnost přihlášení - odkaz přihláška - 

https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska