Zavádění ISO 9001 a ISO 27001

  • Cíl norem, proč je zavádět
  • Struktura norem
  • Provedení vstupní analýzy
  • Dokumentace
  • Procesy
  • Příručky kvality a bezpečnosti
  • Projekt zavedení
  • Finální audit

Cena: 1800,- Kč+ DPH/ osobu