– 24 hodin (24x 45 min.)

lektor: PaedDr. Miluše Těthalová Polehňová

Cílová skupina: učitelé MŠ, ředitelé škol, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, pedagogové SOŠ a SOU, pedagogové VOŠ, učitelé gymnázií, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času

Cena: 4305,-Kč + DPH/osobu

čj. akreditace: MSMT -32302/2020-4-764

Obsah:

Seminář pomůže účastníkům lépe se zorientovat v problematice vedení lidí, strategie míry kontroly, jaké jsou podmínky úspěchu při dosahování společných cílů. Absolventi kurzem rozvinou své měkké dovednosti. Koučovací techniky dokážou přenést do každodenní praxe. Seznámení s koučovacím přístupem jim zcela jistě pomůže v jejich pracovním životě. Účastník semináře bude schopen používat koučovací otázky.

 Úvod

Uvedení do problematiky,         

seznámení s cíli programu, představení lektora a jeho zkušeností, reflexe očekávání účastníků.

1 h 

1. Co je koučink

Co je koučink a jeho principy. Koučink jako inovativní přístup vedení lidí. Pro koho je koučink vhodný. Kdo je dobrý kouč. Výhody koučování pro vedoucí pracovníky.

2 h

2. Podstata koučování, kdo je kouč

Podstata DUO. Rozdíl mezi koučem, terapeutem, mentorem, trenérem. Jak koučování využívat v konkrétní každodenní praxi s klienty.

2 h

3. Metodický postup – GROW, Efektivní kladení otázek, stanovení cílů SMART

Pravidla a struktura kručinkového rozhovoru. Stanovení a pozitivní definice cílů, struktura cíle.

2 h

4. Kolo životní rovnováhy, Disneyho model

Kolo životní rovnováhy. Stanovení cílů, proces koučování. Disneyho model seznámí účastníky s možnostmi nastavení projektu koučováním na jeho počátku. Dělen je do tří fází – vize, realizace a kritiky.

2 h

5. Techniky v koučovacím rozhovoru

Praktický nácvik v triádách

12 h

Závěr kurzu

Shrnutí získaných dovedností a znalostí. Zpětná vazba účastníků, zhodnocení míry naplnění cílů a očekávání účastníků. Jak konkrétně lze využívat koučovací přístup.

1 h

lektor: PaedDr. Miluše Těthalová Polehňová

Cílová skupina: učitelé MŠ, ředitelé škol, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, pedagogové SOŠ a SOU, pedagogové VOŠ, učitelé gymnázií, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času

Cílem semináře je: Naučit se efektivně řešit problémy v týmu. Zapojit všechny zainteresované do problému. Seminář naučí účastníky, jak šetřit čas a pracovat s akčním plánem.

Cena: 1700,-Kč + DPH/osobu

čj. akreditace: MSMT -32302/2020-4-764

Obsah:

Úvod

Uvedení do problematiky, seznámení s cíli programu, představení lektora a jeho zkušeností, reflexe očekávání účastníků.

1 h

1. Porady

Způsoby a varianty, jak vést poradu, kontrola a zadávání úkolů, zápis.

Seznámení s metodou, jak vést poradu v případě, kdy se řeší potíže, problémy.

2 h

2. Jaké témata řeší

Seznámení s tématem. Vytipování nejčastějších problémů, které ředitelé a vedoucí pracovníci řeší,

1 h

3. Metodický postup

Pravidla a struktura porady. Metoda o 7 krocích. Účastníci se seznámí s efektivní a účinnou metodou, která pomáhá ředitelů, učitelům řešit každodenní výzvy. Nastavení akčních kroků.

1 h

4. Nácvik metody

Praktických nácvik ve skupinách.

2 h

Závěr kurzu

Shrnutí získaných dovedností a znalostí. Zpětná vazba účastníků, zhodnocení míry naplnění cílů a očekávání účastníků.

1 h

 Osnova

Úvod o technologii 3D tisku, Seznámení s tiskárnou , Ovládání tiskárny pomocí displeje, Kalibrace a správné nastavení tiskárny, Několik praktických tipů, Nejčastější chyby při tisku a jak se jim vyhnout, Seznámení s materiály a několik tipů, 3D tisk připraveného modelu, Postprocessing modelů (lepení, barvení a jiná úprava, Tipy a triky (kde sehnat model a další zajímavé informace),Ukončení tisku a následná údržba tiskárny a materiálu, Zajímavé tipy co tisknout a různé příklady pro inspiraci, Prostor na dotazy, diskuze

 Co se naučíte Jak ovládat klasickou FDM 3D tiskárnu, Jak používat software na úpravu modelu pro tisk, Jak se o tiskárnu starat a udržovat jí,Jak upravovat 3D modely po tisku,Kde najít 3D modely zdarma,  Jaké používat programy na úpravu 3 D objektu

 Na čem tiskneme – Original Prusa i3 MK3S

Časová náročnost Jednodenní kurz (09:00 – 15:00)

 Co je zahrnuto v ceně – Prezentace s poznámkami, Praktická výuka na 3D tiskárně, 3D tisk malého objektu, který si odnesete domů, Základní občerstvení (voda, juice, kafe

 Sleva na další navazující školení RICHVALSKY LAB

 Cena 1900,-Kč + DPH/ osobu

č.j. akreditace MSMT-39753/2020-4-977

Cílem semináře je seznámit účastníky se základní pojmy mediální gramotnosti – zpravodajská média, tištěná média, obrazová média, tisková sdělení, tiskové zprávy.

 

Obsah
Rozsah – 8 vyučovacích hodin po 45 minutách (6 teorie + 2 praxe)
1. – 90minutový blok
Zpravodajská média v éře internetu (základní pojmy, masová média, síťová média, moc a účinky médií, rozdíl mezi zpravodajstvím a publicistikou – praktická ukázka tvorby krátké zprávy)
Rozdělení profesionálních médií a způsob práce novinářů. Tištěná média, obrazová média
(Jak vzniká agenda, zdroje zpráv, jakým způsobem lze rychle šířit zprávy a sdělení. Zrychlování a fragmentace zpravodajství)
2. – 90minutový blok
Jak filtrovat mediální příval a nezbláznit se. (Praktické rozdělení novin a serverů podle typů. Rozdíly mezi seriózním zpravodajstvím, tabloidy a PR periodiky. Informace vs. dezinformace. Osobní zainteresovanost novinářů)
Diskuse nad probranými tématy. Jak se sestavují noviny – vhled do fungování redakcí – kdo je kdo, redakční, editorská práce, zlom novin, práce s fotografiemi. Prostor pro otázky kurzistů.
3. -90minutový blok
Jak psát tisková sdělení či tiskové zprávy (základní zpravodajské postupy, práce s tématem.
Propaganda, spin doctoring, public relations a moc, etika sdělení)
Samostatná práce – volitelné sestavení samostatné reportáže 30 normořádků / tiskové sdělení – tisková zpráva; zapotřebí je notebook a přístup k hifi.
4. – 90minutový blok
Samostatná práce pokračování – volitelné sestavení samostatné reportáže 30 normořádků / tiskové sdělení – tisková zpráva; zapotřebí je notebook a přístup k hifi.
Osobní prezentace samostatných prací kurzistů a společná diskuse nad nimi. Zhodnocení práce. Malé překvapení na závěr – rozdání přednášky (pokus se vyplatí ji nějak sepsat a udělat z ní malou příručku – skripta)


Lektor: Jiří Nováček


V médiích pracuje od prvního dne vzniku České republiky v roce 1993. Během 27 let praxe prošel všemi novinářskými posty v denících i zpravodajských týdenících a agenturách od eléva přes fotoreportéra, externího spolupracovníka ČTK a regionálního zpravodaje, až po pozici vedoucího redaktora denního zpravodajství nebo sportu v deníku Zemědělské noviny a pak v nástupnických regionálních Denících Bohemia (VLP) ve Zlíně, Brně a Praze. Od roku 2014 vede v největším vydavatelském domě České republiky jihomoravské krajské zpravodajství v Deníku Blesk i jeho online verzi.

 

Cena: 1.500 Kč + DPH

Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy, povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců dokumentů dle zákona

Tvorba spisových řádů

Spisová služba: operace související s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů – spisová služba v listinné podobě – viz novelizace, které mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

Příjem digitálních dokumentů: návaznost operací spisové služby na systém datových schránek, elektronickou adresu podatelny a samostatné evidence dokumentů

Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů.

Kontroly: hlavní chyby původců, podoba a vybavení spisoven, přestupky a pokuty

Dotazy, diskuse

Lektorka: Mgr. Galina Rucká – ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, archivářka a historička
Cena 500,-Kč+ DPH/osobu