FKSP - 6.12.2022- 14:00-17:30 hod.

FKSP – 3 hod.

realizováno v termínu  6.12.2022- 14:00-17:30 hod.

Obsah : Správná tvorba a čerpání FKSP není vůbec jednoduchou záležitostí.  Škola mnohdy  naráží kvůli rozmanitosti možností čerpání tohoto fondu na specifické nejasnosti a obtíže. Novela vyhlášky navíc přináší i změnu v oblasti příspěvku na stravování.

  1. Tvorba FKSP a související legislativa

a.    požadavky dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška FKSP“) a ostatní právní předpisy související s FKSP

b.    základní příděl a jeho výše, z čeho lze tvořit fond a z čeho nikoli

c.    sestavení rozpočtu, ukládání finančních prostředků rozpočtu, působení odborové organizace apod.

      2. Jak správně hospodařit s FKSP

a.    čerpání fondu dle § 4–14a: včetně změn v roce 2020 a 2021 (peněžitý příspěvek na stravování, přiznání důchodu, příspěvek na hromadnou dopravu z a do práce, dioptrické brýle a další)

b.    příklady a doporučení na míru jednotlivým případům

       3.Aktuality a odpovědi na vaše dotazy

 Cena : 600,-Kč+ DPH/ osobu

odkaz přihláška - 

https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska