KONKRÉTNÍ METODY, MOŽNOSTI A FORMY PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI II. 4.a 5.10.2022 - / 8x45 min dvě odpoledne 15:00 do 18:30 hod.

KONKRÉTNÍ METODY, MOŽNOSTI A FORMY PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI II.

Čj. akreditace: MSMT – 10913/2020-3-309,

kterého se můžete účastnit  4.a 5.10.2022/ 8x45 min dvě odpoledne 15:00 do 18:30 hod.

                                                 platforma google meet

Lektor : Mgr. Jana Tylová -dlouholetý  pedagog ve speciální škole, lektorka v oblasti speciální pedagogiky 

Cílová skupina: učitelé 1. stupně, učitelé 2. stupně, ředitelé škol a školských zařízení,asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času

Obsah webináře:

grafomotorika u dětí se SVP – pojem grafomotorika, grafomotorický vývoj u dětí se SVP, grafomotorický kurz (10 lekcí). nácvik pohybových stereotypů (rovnováha, správné sezení, dýchání, úchop), rozvoj komunikačních dovedností v souladu s psaním, posílení zrakové a sluchové percepce, prostorová orientace, koncentrace pozornosti, možnosti reedukace, inspirace ve fotodokumentaci – náměty do výuky pro elementaristy, nabídka metodických materiálů, odkaz na další literaturu, náměty na nákupy did. pomůcek v rámci PO

Cena:  1380, Kč + DPH / osoba