KURZ MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI –WEBINÁŘ, SEMINÁŘ

č.j. akreditace MSMT-39753/2020-4-977

Cílem semináře je seznámit účastníky se základní pojmy mediální gramotnosti – zpravodajská média, tištěná média, obrazová média, tisková sdělení, tiskové zprávy.

 

Obsah
Rozsah – 8 vyučovacích hodin po 45 minutách (6 teorie + 2 praxe)
1. – 90minutový blok
Zpravodajská média v éře internetu (základní pojmy, masová média, síťová média, moc a účinky médií, rozdíl mezi zpravodajstvím a publicistikou – praktická ukázka tvorby krátké zprávy)
Rozdělení profesionálních médií a způsob práce novinářů. Tištěná média, obrazová média
(Jak vzniká agenda, zdroje zpráv, jakým způsobem lze rychle šířit zprávy a sdělení. Zrychlování a fragmentace zpravodajství)
2. – 90minutový blok
Jak filtrovat mediální příval a nezbláznit se. (Praktické rozdělení novin a serverů podle typů. Rozdíly mezi seriózním zpravodajstvím, tabloidy a PR periodiky. Informace vs. dezinformace. Osobní zainteresovanost novinářů)
Diskuse nad probranými tématy. Jak se sestavují noviny – vhled do fungování redakcí – kdo je kdo, redakční, editorská práce, zlom novin, práce s fotografiemi. Prostor pro otázky kurzistů.
3. -90minutový blok
Jak psát tisková sdělení či tiskové zprávy (základní zpravodajské postupy, práce s tématem.
Propaganda, spin doctoring, public relations a moc, etika sdělení)
Samostatná práce – volitelné sestavení samostatné reportáže 30 normořádků / tiskové sdělení – tisková zpráva; zapotřebí je notebook a přístup k hifi.
4. – 90minutový blok
Samostatná práce pokračování – volitelné sestavení samostatné reportáže 30 normořádků / tiskové sdělení – tisková zpráva; zapotřebí je notebook a přístup k hifi.
Osobní prezentace samostatných prací kurzistů a společná diskuse nad nimi. Zhodnocení práce. Malé překvapení na závěr – rozdání přednášky (pokus se vyplatí ji nějak sepsat a udělat z ní malou příručku – skripta)


Lektor: Jiří Nováček


V médiích pracuje od prvního dne vzniku České republiky v roce 1993. Během 27 let praxe prošel všemi novinářskými posty v denících i zpravodajských týdenících a agenturách od eléva přes fotoreportéra, externího spolupracovníka ČTK a regionálního zpravodaje, až po pozici vedoucího redaktora denního zpravodajství nebo sportu v deníku Zemědělské noviny a pak v nástupnických regionálních Denících Bohemia (VLP) ve Zlíně, Brně a Praze. Od roku 2014 vede v největším vydavatelském domě České republiky jihomoravské krajské zpravodajství v Deníku Blesk i jeho online verzi.

 

Cena: 1.500 Kč + DPH