JAK EFEKTIVNĚ VÉST PORADU A ŘEŠIT PROBLÉMY V TÝMU– 8 hodin (8X45 min.)

lektor: PaedDr. Miluše Těthalová Polehňová

Cílová skupina: učitelé MŠ, ředitelé škol, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, pedagogové SOŠ a SOU, pedagogové VOŠ, učitelé gymnázií, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času

Cílem semináře je: Naučit se efektivně řešit problémy v týmu. Zapojit všechny zainteresované do problému. Seminář naučí účastníky, jak šetřit čas a pracovat s akčním plánem.

Cena: 1700,-Kč + DPH/osobu

čj. akreditace: MSMT -32302/2020-4-764

Obsah:

Úvod

Uvedení do problematiky, seznámení s cíli programu, představení lektora a jeho zkušeností, reflexe očekávání účastníků.

1 h

1. Porady

Způsoby a varianty, jak vést poradu, kontrola a zadávání úkolů, zápis.

Seznámení s metodou, jak vést poradu v případě, kdy se řeší potíže, problémy.

2 h

2. Jaké témata řeší

Seznámení s tématem. Vytipování nejčastějších problémů, které ředitelé a vedoucí pracovníci řeší,

1 h

3. Metodický postup

Pravidla a struktura porady. Metoda o 7 krocích. Účastníci se seznámí s efektivní a účinnou metodou, která pomáhá ředitelů, učitelům řešit každodenní výzvy. Nastavení akčních kroků.

1 h

4. Nácvik metody

Praktických nácvik ve skupinách.

2 h

Závěr kurzu

Shrnutí získaných dovedností a znalostí. Zpětná vazba účastníků, zhodnocení míry naplnění cílů a očekávání účastníků.

1 h