KOUČOVACÍ PŘÍSTUP VE ŠKOLNÍ PRAXI

 – 24 hodin (24x 45 min.)

lektor: PaedDr. Miluše Těthalová Polehňová

Cílová skupina: učitelé MŠ, ředitelé škol, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, pedagogové SOŠ a SOU, pedagogové VOŠ, učitelé gymnázií, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času

Cena: 4305,-Kč + DPH/osobu

čj. akreditace: MSMT -32302/2020-4-764

Obsah:

Seminář pomůže účastníkům lépe se zorientovat v problematice vedení lidí, strategie míry kontroly, jaké jsou podmínky úspěchu při dosahování společných cílů. Absolventi kurzem rozvinou své měkké dovednosti. Koučovací techniky dokážou přenést do každodenní praxe. Seznámení s koučovacím přístupem jim zcela jistě pomůže v jejich pracovním životě. Účastník semináře bude schopen používat koučovací otázky.

 Úvod

Uvedení do problematiky,         

seznámení s cíli programu, představení lektora a jeho zkušeností, reflexe očekávání účastníků.

1 h 

1. Co je koučink

Co je koučink a jeho principy. Koučink jako inovativní přístup vedení lidí. Pro koho je koučink vhodný. Kdo je dobrý kouč. Výhody koučování pro vedoucí pracovníky.

2 h

2. Podstata koučování, kdo je kouč

Podstata DUO. Rozdíl mezi koučem, terapeutem, mentorem, trenérem. Jak koučování využívat v konkrétní každodenní praxi s klienty.

2 h

3. Metodický postup – GROW, Efektivní kladení otázek, stanovení cílů SMART

Pravidla a struktura kručinkového rozhovoru. Stanovení a pozitivní definice cílů, struktura cíle.

2 h

4. Kolo životní rovnováhy, Disneyho model

Kolo životní rovnováhy. Stanovení cílů, proces koučování. Disneyho model seznámí účastníky s možnostmi nastavení projektu koučováním na jeho počátku. Dělen je do tří fází – vize, realizace a kritiky.

2 h

5. Techniky v koučovacím rozhovoru

Praktický nácvik v triádách

12 h

Závěr kurzu

Shrnutí získaných dovedností a znalostí. Zpětná vazba účastníků, zhodnocení míry naplnění cílů a očekávání účastníků. Jak konkrétně lze využívat koučovací přístup.

1 h