BEZPEČNOST PRÁCE - 19. ledna 2022 13:00 hod.- 17:00 hod.

Bezpečnost práce

realizováno 19. ledna 2022 13:00 hod.- 17:00 hod.  nebo 9. února 2022 -13:00-17:00 hod 

Obsah:

Dozvíte se jakou dokumentaci k BOZP a PO má škola mít, na co si dát pozor u dodavatelů, u jejich revizních a kontrolních dokumentů, co má obsahovat roční prověrka BOZP, jak vyhodnocovat rizika pro činnosti a vybavení školy, jak rozhodovat o vybavení zaměstnanců OOPP, co dnes vyžadují orgány státního odborného dozoru a mnoho dalších věcí.                                                                

Získáte aktuální formuláře na zdravotní prohlídky, pracovní a školní úrazy, určení obsluhy a další, a dozvíte se jak je vyplňovat.     

Lektor:  Ing. Josef Škoda            

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO v BOZP)                                               

odborně způsobilá osoba v požární ochraně (OZO v PO)

Cena : 700,-Kč+ DPH/ osobu

Přihláška přes odkaz : https://projektovedny.cz/index.php/prihlaska