Osobnost trenéra a její dopad na svěřence - otevřený termín

Osobnost trenéra a její dopad na svěřence

otevřený termín

V rámci programu se budeme zabývat následujícími tématy:

1. Osobnostní vlastnosti trenéra (45 min)

  1. Vhodné x limitující vlastnosti trenéra
  2. Vybrané vlastnosti trenéra (autorita, spravedlivost, vzorovost,)
  3. Druhy osobnostních vlastností
  4. Měnitelnost x vrozenost psychických vlastností

      2.  Rozvoj osobnostních vlastností trenéra (45 min)

  1. Sebepojetí – ideální x reálné já
  2. Silné stránky, slabiny, prostory pro rozvoj
  3. Cesty rozvoje a trenérský styl
  4. Role trenéra v kontextu věku svěřence

Pozn. Akreditace MŠMT u webináře může být udělena až od 4 hodin délky webináře.

Lektor: Mgr. Michal Vičar, Ph.D. - odborný asistent na FTK UPOL, Olomouc, web: www.michalvicar.cz

Vzdělání

2011–2017: Doktorské studium, obor sportovní psychologie, Katedra aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Ph.D.

2007–2011: Studium oboru Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Mgr.

2004–2007: Studium oboru Psychologie – Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Bc.

Ceně: 500,-Kč + DPH/osobu

Možnost přihlášení přes odkaz přihláška:https://projektovedny.cz/index.php/prihlaska

Účastníkům k dispozici nahrávka webináře.